คลังเก็บหมวดหมู่: หวยออนไลน์

คาถาแก้ฝันร้าย ให้กลายเป็นดี พ้นจากอันตรายทั้งปวง

คาถาแก้ฝันร้าย ให้กลายเป็นดี พ้นจากอันตรายทั้งปวง

คาถาแก้ฝันร้าย ให้กลายเป็นดี พ้นจากอันตรายทั้งปวง ความฝัน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนที่เรากำลังหลับ แล้วถ้าเกิดฝันร้ายล่ะ เราสามารถแก้ด้วย คาถาแก้ฝันร้ายได้ไหม แน่นอนว่าไม่มีใครอยากฝันร้ายหรอก

โดยเฉพาะบางคนที่มักจะฝันร้ายอยู่บ่อยๆ เวลาตื่นมาก็รู้สึกไม่ดี เหมือนความฝันนั้นได้ดูดพลังบวกในวันนั้นไปแล้ว หากอยากได้พลังบวกกลับมา ก็ต้องมาสวดคาถาแก้ฝันร้าย เพื่อให้ความฝันนั้นพลิกจากร้ายกลายเป็นดี อีกทั่ง ยังช่วยส่งผลเรื่องโชคลาภด้วย คือ แทงหวย24 แล้วอาจถูกหวย ก็เป็นได้

รวมบทสวด คาถาแก้ฝันร้าย ให้กลายเป็นดี

คาถาแก้ฝันร้าย

เปลี่ยนจากฝันร้ายให้กลายเป็นดี อีกหนึ่งบทคาถาแนะนำ สำหรับคนที่ฝันร้าย ใ้ช้เวลาเพียง 5 นาทีในการท่องบทสวดเท่านั้น สามารถทำได้ในเวลาไหนก็ได้

(เมื่อตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายในตอนเช้า ให้สวดภาวนากับน้ำ แล้วใช้น้ำลูบหน้า เพื่อแก้ฝันร้าย)

สะสัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ยันทุนนิมัตตัง อวมังคลัญจะ โยจามะนาโป

สกุณัสสะสัทโธ ปาปัคคะโท ทุสสุปินัง อะกันตัง ธรรมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ยันทุนนิมัตตัง อวมังคลัญจะ โยจามะนาโป

สกุณัสสะสัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุ

คาถายันทุน

คาถายันทุน หรือ คาถาอภัยปริตร เป็นบทคาถาที่ช่วยป้องกันอันตรายทั้งปวง ปัดเป่าลางร้ายอันเกิดจากสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย อย่าง ฝันร้าย หรือ ลางร้าย เชื่อว่า สวดแล้วสามารถคุ้มครองดวงชะตา ผ่อนเคราะห์ร้ายให้กลายเป็นเบา แก้ฝันร้าย ให้กลายเป็นดีได้

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (่ท่องทั้งหมด 3 จบ)

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตังพุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

(นิมิตอันเป็นลางชั่วร้ายอันใด สิ่งอวมงคลอันใด เสียงนกที่ไม่ชอบใจอันใด สิ่งที่น่าตกใจอันใด บาปร้าย เคราะห์ร้ายอันใด ฝันร้ายอันใด สิ่งไม่พึงปรารถนาอันใด ที่มีอยู่ ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า)

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมัง คะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

(นิมิตอันเป็นลางชั่วร้ายอันใด สิ่งอวมงคลอันใด เสียงนกที่ไม่ชอบใจอันใด สิ่งที่น่าตกใจอันใด บาปร้าย เคราะห์ร้ายอันใด ฝันร้ายอันใด สิ่งไม่พึงปรารถนาอันใด ที่มีอยู่ ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพแห่ง พระธรรมเจ้า)

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะสัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

(นิมิตอันเป็นลางชั่วร้ายอันใด สิ่งอวมงคลอันใด เสียงนกที่ไม่ชอบใจอันใด สิ่งที่น่าตกใจอันใด บาปร้าย เคราะห์ร้ายอันใด ฝันร้ายอันใด สิ่งไม่พึงปรารถนาอันใด ที่มีอยู่ ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพแห่ง พระสังฆเจ้า)

คาถายันทุน 9 ชั้น

บทคาถายันทุน 9 ชั้น มีความยาวกว่าบทคาถายันทุน เวอร์ชั่นทัวไปเล็กน้อย แบ่งออกไปตามวันเกิด หนึ่งในบทสวดที่นิยมสวดกันก่อนนอน และยิ่งใครที่ฝันร้ายเป็นประจำ ยิ่งจำเป็นต้องสวดบทนี้ เพราะช่วยให้คนที่ฝันร้ายบ่อยๆ

 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “อาทิตย์”
  ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “จันทร์”
  ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “อังคาร”
  ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “พุธ”
  ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “พฤหัสบดี”
  ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “ศุกร”
  ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “เสาร์”
  ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “ราหู”
  ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
 • ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “เกตุ”
  ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

อานิสงส์ของการสวดคาถายันทุน 9 ชั้น

 • ช่วยคุ้มครองดวงชะตาของผู้สวดจากเคราะห์ร้าย และ อันตรายต่างๆ จากฝันร้ายให้กลายเป็นดี หรือ ผ่อนหนัก ให้เป็นเบา
 • เปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตร มีเมตตามหานิยม
 • เวลาที่เกิดการเคลื่อนย้ายของพระราหู จะช่วยป้องกันอำนาจจะพระราหูให้ไม่สามารถทำอะไรเราได้
 • ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข อายุยืนยาว

สรุปคาถาแก้ฝันร้าย

บ่อยครั้งที่เรามักจะตกอยู่ในฝันร้ายเสมอ บางคนก็นานๆ ทีครั้ง บางคนก็แทบทุกวัน แต่ไม่ว่าฝันนั้นจะเป็นอย่างไร มันก็คือ ฝันร้าย สำหรับเรา คนไทยเชื่อว่า ความฝัน เป็นเสมือนกับลางบอกเหตุที่อาจเกิดขึ้นจริงในอนาคต หรือ เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเราหรือคนรอบตัวเราก็ได้

ดังนั้น เพื่อความสบายใจ แอดมินจึงได้นำเอา คาถาแก้ฝันร้าย มาให้ทุกท่านได้ลองท่องดู เผื่อว่าจะหายฝันร้ายเสียที หรือหากใครที่เพิ่งตื่นจากฝันร้ายไปหมาดๆ ก็จะช่วยให้ฝันร้ายนั้น กลายเป็นสิ่งดีๆ ที่เข้ามาในชีวิตของเราแทน ส่วนใครที่คิดว่า แค่ท่องคาถายังคงไม่พอ ให้ไปส่องดู วิธีแก้ฝันร้าย ของเราได้เลย หรือหมั่น ทำบุญโรงทาน อาจจะช่วยได้

อ่านเพิ่มได้ที่….

ฝันเห็นคนตาย ฝันสุดสยองมาพร้อมเลขเด็ด อยากมีโชคลาภถูกหวยต้องรู้

ฝันเห็นคนตาย ฝันสุดสยองมาพร้อมเลขเด็ด อยากมีโชคลาภถูกหวยต้องรู้

ฝันเห็นคนตาย โชคลาภ ดวงดี เป็นสิ่งที่หลายคนนั้นอยากจะเกิดขึ้นกับตนเอง เพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านการทำงานก็จะประสบความสำเร็จกับงานที่ทำ เจ้านายรัก อาจจะมีการขึ้นเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่ง ในด้านของโชคลาภ ถ้าได้เสี่ยงดวงซื้อหวย ก็อาจจะมีโอกาสถูกรางวัล ถึงขั้นโชคดีถูกรางวัลใหญ่หรือรางวัลที่1เลยก็เป็นได้ 

โดยวิธีเพิ่มโชคลาภให้กับตนเองมีมากมายหลากหลายวิธี อย่างเช่น การจัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ย โดยการจัดเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีของฮวงจุ้ย เพื่อเปิดรับพลังชี่ให้เข้ามาในบ้าน ซึ่งถ้ามีพลังชี่แล้วเงินทองทรัพย์สินก็จะไหลตามเข้ามา และสามารถกักเก็บเอาไว้ได้ แต่ต้องทิ้งของที่เป็นของอัปมงคล อย่างเช่น กระจกแตก นาฬิกาตาย หรืออีกวิธีหนึ่งคือการตีเลขเด็ดจากความฝัน โดยเมื่อตื่นแล้วก็จะนำข้อมูลที่ได้ในความฝัน

ไปหาเลขมงคลหนังสือหรือตำราทำนายความฝัน สามารถหาอ่านในอินเทอร์เน็ตก็ทำได้ จากนั้นไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเล่นหวย หรือ แทงหวย24  ก็สามารถที่จะถูกรางวัลได้ รับเงินทองมากมาย โดยบทความนี้จะพูดถึงการฝันเห็นคนตาย ถึงแม้ว่าจะดูน่ากลัวหรือสยดสยอง ก็สามารถตีเป็นเลขมงคลได้เช่นกัน โดยจะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรนั้น ไปติดตามอ่านในบทความนี้ได้เลย

ฝันเห็นคนตาย มีความหมายและตีเป็นเลขอะไรได้บ้าง อยากมีโชคลาภถูกหวยต้องอ่าน

ฝันเห็นคนตาย

ตัวคุณมีศัตรูอยู่เต็มไปหมด รอบๆ ของตัวคุณมีแต่คนประสงค์ไม่ดี ให้ระวังตัวมากยิ่งขึ้น หากกำลังคาดหวังว่าอยากได้อะไร จะได้ตามที่หวังในอีกไม่นานนี้ ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วย เพราะจะเกิดเจ็บป่วยในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม

ด้านความรักและชีวิตคู่

คนโสดอย่าคิดมาก ไม่มีแฟนก็ไม่เห็นเป็นไรเลย เราอยู่ตัวคนเดียวได้เก๋ๆ หาความสุขให้กับตัวเองดีกว่านะ ส่วนคนมีคู่ ต้องใจเย็น หมั่นเติมความหวานให้กันและกัน มีเกณฑ์จะได้พบรักกับคนต่างวัย แต่ถูกใจหรือไม่ก็อีกเรื่อง

ด้านการเงินและหน้าที่การงาน

สำหรับใครที่ฝันเห็นคนตาย หรือ มีกลิ่นศพโชยมา ทำนายว่า จะได้ลาภจากการเสี่ยงโชคลองเข้าไปเล่นหวยที่ Lottosod6g ก็อาจจะมีโชครับทรัพย์ได้มากมายหรือ ได้โชคลาภทางการค้าขาย ในเรื่องของหน้าที่การงาน ก็ดีไม่น้อย ยิ่งถ้าฝันว่าคนตายนั้น มีน้ำเหลืองและหนอนไต่ยั้วเยี้ย ฝันนั้นจะทำให้ได้โชคลาภมากขึ้น

เลขเด็ด

ชุดเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่ 14, 10 , 44

ชุดเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่ 404 , 004 , 409

ฝันว่าตัวเองตาย

ช่วงนี้จะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเยอะมาก คุณหมุนเงินแทบจะไม่ทัน ยังดีที่มีดวงจากการเสี่ยงโชคอยู่บ้าง เคราะห์กรรมในตอนนี้กำลังจะหมดไป หากได้รับมอบหมายให้ทำงานใหญ่ ต้องทำให้เต็มที่ แสดงความสามารถสุดฝีมือ พัฒนาผลงานไปเรื่อยๆ ใครที่มีคนรัก ต้องใจเย็น อย่าทะเลาะกัน เดี๋ยวจะเลิกกันเอาง่ายๆ

เลขเด็ด

ชุดเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่ 47, 78, 86

ชุดเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่ 791, 884, 569

ฝันเห็นคนอื่นตาย

ถึงจะไม่ใช่ตัวเราที่ตาย แต่ถ้าเราเห็นคนอื่นตาย ก็ไม่ได้ทำให้สบายใจมากขึ้นเท่าไหร่ แถมการทำนายยังทักมาว่า จะเจอเข้ากับเรื่องไม่ดี หากเป็นเด็กตาย จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกะทันหัน ไม่ทันได้รู้ตัว คุณกำลังประสบกับปัญหาที่แสนหนักหน่วงและรู้สึกแย่ไปหมด พอหันจะไปปรึกษาใคร ก็ไม่มีคนคอยให้คำปรึกษาหรืออยู่เคียงข้างเลย

เลขเด็ด

ชุดเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่ 65, 87, 45

ชุดเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่ 968, 657, 455

ฝันว่าญาติตาย

จะมีคนเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิต และ ต้องการความช่วยเหลือบางอย่างจากคุณ สามารถพิจารณาเป็นเคสๆ ไป อะไรที่ไหว ก็ช่วย ถ้าไม่ไหว ก็อย่าฝืนตัวเอง ใครกำลังคิดจะเปลี่ยนงาน ย้ายงาน หรือ หางานใหม่ เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เริ่มต้นกับชีวิตใหม่ที่อาจดีกว่าเดิม ส่วนใครที่ยังทำงานที่เดิมอยู่ จะมีงานเข้ามากขึ้น แต่เงินเดือนไม่ขึ้นตามแม้แต่นิดเดียว

เลขเด็ด

ชุดเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่ 16, 54, 55

ชุดเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่ 653, 167, 854

ฝันเห็นซากศพคนตาย

คุณจะเจอเข้ากับเหตุการณ์ที่เลวร้าย และ ทำให้จำฝังใจสักระยะ หากกำลังทำโปรเจ็คอะไรในตอนนี้ จะยังไม่ประสบความสำเร็จ อาจจะทำให้ใจฝ่อไปเลย เพราะช่วงนี้มีแต่เรื่องที่ทำให้เครียดเต็มไปหมด แนะนำให้ไปทำบุญ กรวดน้ำ ไปให้เจ้ากรรมนายเวร เพราะเป็นช่วงเวลาที่กรรมตั้งแต่ชาติก่อน ต้องการตามมาเอาคืน

เลขเด็ด

ชุดเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่ 12, 16, 18

ชุดเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่ 397, 066, 168

ฝันเห็นศพลอยน้ำมา

หลังจากได้เจอกับเหตุการณ์ที่แย่ๆ มากมายในช่วงที่ผ่านมา ในที่สุด ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะสงบลงในระดับหนึ่ง ทำให้รู้สึกดีขึ้นมากกว่าเดิม รู้สึกผ่อนคลาย ควรออกไปหาอะไรที่ทำให้เรามีความสุข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน การงาน ความรัก สุขภาพ ทุกอย่างมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

เลขเด็ด

ชุดเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่ 22, 58, 69

ชุดเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่ 117, 420, 523

ฝันเห็นคนตายมีเลขเด็ดแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะเล่นหวยที่ไหน?

มีเลขเด็ดแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะเล่นหวยที่ไหน ขอเชิญที่ Lottosod6g เว็บหวยออนไลที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ เป็นเว็บหวยออนไลน์ชั้นนำ ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ตัวเว็บมีระบบที่ทำงานอย่างรวดเร็ว มีความมั่นคง และความปลอดภัยสูง มีหวยมากมายหลากหลายชนิดให้เลือกเล่น เช่น หวยไทย หวยรัฐบาล หวยลาว หวยฮานอย หวยมาเลเซีย หวยยี่กี หวยหุ้น ฯลฯ

ถ้าท่านถูกรางวัล เว็บจะมีการโอนเงินรางวัลอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ต้องกลัวว่าจะได้เงินช้า หรือได้เงินไม่ครบ ไม่ว่าท่านจะใช้โทรศัพท์มือถือระบบ android หรือ iOS ก็สามารถเล่นได้ทุกยี่ห้อทุกรุ่นอย่างสะดวกสบาย พูดถึงหวยออนไลน์ต้อง Lottosod6g แล้วคุณจะประทับใจ ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

อ่านเพิ่มได้ที่….

การปลูกต้นพุทธรักษา อีกหนึ่งต้นไม้มงคล

การปลูกต้นพุทธรักษา อีกหนึ่งต้นไม้มงคล

การปลูกต้นพุทธรักษา อีกหนึ่งต้นไม้มงคล ส่งผลให้ ชีวิตเจอแต่เรื่องดี และ มีโอกาส  แทงหวย24  แล้วถูกหวย ถูกรางวัล เป็นสิ่งที่ใครๆ ก็อยากจะถูก เพราะ เหมือนได้โชค รับลาภลอยไปกับเงินรางวัล บางคน อาจจะถูกรางวัลเล็ก หรือ ใครที่ดวงเฮง ก็จะถูกรางวัลใหญ่ หรือ รางวัลที่1 ก็ถือว่า เป็นคนที่มีโชคดีเอามากๆ และ ก็มีวิธีที่จะเป็นการเพิ่มโชคให้กับตัวเอง แตกต่างกันออกไป อย่างเช่น การใช้ความเชื่อเรื่อง สีมงคลประจำวันเกิด ในการที่จะ แต่งตัวออกไปทำกิจกรรมข้างนอก จะมีสีที่เสริมดวงให้แก่การทำกิจกรรมต่างๆ เช่นสีนี้

เหมาะกับการแต่งตัว ออกไปทำงาน การงานก็จะราบรื่น ไม่ติดปัญหาใดๆ สีนี้ เหมาะกับด้านความรัก จะทำให้ชีวิตคู่ พบเจอแต่ความสุข ไม่มีปัญหา และ อีกสีที่เหมาะกับโชคลาภ เป็นสีที่จะทำให้ดวงเฮง เหมาะสำหรับคนที่อยากมีดวงดี หรือ เป็นนักเสี่ยงโชค หรือ ใครที่อยากมีดวงดีด้านโชคลาภ เรามีต้นไม้ที่ควรปลูก เป็นต้นไม้มงคลเสริมโชคลาภ และ มีความหมายที่ดี นั่นคือ ต้นพุทธรักษา โดยจะเป็นอย่างไรนั้น ไปติดตามอ่านในบทความนี้ได้เลย

การปลูกต้นพุทธรักษา ต้นไม้มงคล มีความหมายที่ดีและเสริมโชคลาภ อาจถึงขั้นถูกหวย

ถ้าพูดถึงต้นไม้มงคล ที่ควรจะปลูกบริเวณบ้าน จะต้องมีชื่อ ของต้นพุทธรักษา อีกหนึ่งต้นไม้มงคล เป็นพันธุ์ไม้ที่คนนิยมที่จะปลูกกัน เพื่อความมีศิริมงคล คนสมัยก่อน เชื่อว่า ต้นพุทธรักษา จะทำให้คนในบ้าน ปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีต่างๆ และเป็นการเสริมดวง หรือ โชคลาภให้กับคนในบ้าน และ เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ จะคุ้มครองให้ปลอดภัย อยู่เย็นเป็นสุข ทำมาค้าขายก็จะ ราบรื่น และ มีกำไร ส่วนการวางตำแหน่ง ต้นพุทธรักษา ควรที่จะวางไว้ในทิศตะวันตก วิธีการดูแล ต้นพุทธรักษานั้น ด้วยความที่ต้นไม้พันธ์นี้ ชอบดินชุ่มชื้น หรือ ดินเหนียว ควรจะเป็น ดินที่มีสารอินทรียวัตถุสูง ควรใส่ปุ๋ยคอก หรือ ปุ๋ยหมักเดือนละ 2-3 ครั้ง และ ควรรดน้ำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ต้นพุทธรักษานี้จะชอบแสงแดดมาก ทำให้ดูแลได้ง่าย

ตำแหน่งที่เหมาะสมกับการปลูกต้นพุทธรักษา

สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึง เกี่ยวกับการปลูกพุทธรักษา ในเขตรั้วบ้าน ก็คือ ควรอยู่ห่างจากตัวบ้านค่อนข้างมาก และ มีพื้นที่รองรับสำหรับการแตกหน่อที่รวดเร็ว อย่างน้อย ก็เพื่อให้การเข้าตัดแต่ง ก็สามารถทำได้อย่างสะดวก ในส่วนของการปลูกเพื่อเสริมสิริมงคล แนะนำให้ปลูกทางทิศตะวันตกของที่ดิน และจะดียิ่งขึ้นถ้าคนเกิดวันพุธเป็นผู้ลงมือปลูกด้วยตัวเอง

ลักษณะของต้นพุทธรักษา

 • ลักษณะของลำต้น เป็นไม้ล้มลุกที่มีช่วงอายุค่อนข้างยาวนาน ลำต้นเป็นเหง้าสีขาวอยู่ใต้ดินที่แตกแขนงไปได้เรื่อยๆ มีลำต้นเทียมเป็นทรงกลมตั้งตรงและแตกหน่อเป็นกลุ่มกอใกล้ๆ กันเหนือพื้นดิน เนื้อลำต้นส่วนนี้มีความอุ้มน้ำ เปราะแตกง่าย และมีเส้นใยที่เหนียวขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ผิวนอกเรียบเกลี้ยงและมีสีเขียวสด บางส่วนของลำต้นจะมีผงขาวเคลือบอยู่ แต่สุดท้ายก็จะหลุดหายไปเอง
 • ใบ ส่วนใบมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เป็นทรงวงรีหน้ากว้าง ขอบใบขนานและมีปลายใบเล็กแหลม แกนกลางใบหนา เส้นแขนงใบชัดเจน เนื้อใบมีสีเขียวสดแต่ส่วนขอบใบจะมีสีสันที่แตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ เช่น สีเขียวเข้ม สีแดง สีม่วงแดง เป็นต้น
 • ดอก ลักษณะของดอกจะออกเป็นช่อที่ส่วนยอดของลำต้น ก้านดอกยาวและมีหลายดอกในช่อเดียว โคนดอกเป็นกรวยยาวก่อนจะแตกออกเป็นกลีบใหญ่ 3 กลีบ เนื้อกลีบค่อนข้างบางและช้ำง่าย ดอกพุทธรักษานั้นมีให้เลือกหลายสี มีทั้งแบบที่เป็นสีล้วนและแบบสีผสม
 • ผล ผลเป็นทรงค่อนข้างกลมสีเขียวสด มีหนามอ่อนกระจายตัวทั่วผลคล้ายกับผลทุเรียนขนาดเล็ก ปลายด้านหนึ่งมีจุกสั้นๆ ติดอยู่ เมื่อแก่จัดผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล หากแกะผลออกจะเห็นเป็น 3 พูที่มีเมล็ดหลายเมล็ด

คุณประโยชน์ที่ได้จากต้นพุทธรักษา

 • เหง้า เป็นส่วนหลักที่สามารถใช้ประโยชน์ในทางยาได้หลากหลาย ถ้านำมาต้มกับน้ำดื่มจะช่วยบรรเทาอาการข้างเคียงจากโรคตับอักเสบได้ บรรเทาอาการปวดบิด และช่วยปรับสมดุลของรอบเดือนในผู้หญิงได้ สามารถปรุงเป็นยาจิบแก้อาการไอหรือระคายคอ ลดอาการบวมน้ำ บรรเทาอาการท้องร่วง ลดอาการปวดฟัน และใช้เป็นส่วนผสมในการชำระล้างแผลได้ นอกจากนี้ยังนำไปเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้ด้วย
 • ดอก ใช้สกัดสีสำหรับย้อมผ้า หรือนำดอกสดมาบดพอกแผลจะเป็นการช่วยห้ามเลือดได้
 • เมล็ด ใช้บดให้ละเอียดแล้วพอกไว้ที่ขมับเพื่อบรรเทาอาการปวดหัว
 • ใบ นำส่วนใบมาผลิตเป็นกระดาษสาและใช้ในงานศิลปะหลายแขนง และส่วนก้านใบก็ยังใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมผลิตเชือกและถุงเท้าได้ด้วย

การปลูกต้นพุทธรักษา เพื่อความมงคลและโชคลาภ

โดยการปลูกต้นพุทธรักษานั้น นอกจากความสวยงาม ร่มรื่นแล้ว ต้นไม้พันธ์นี้ยังให้ความหมายที่ดีเป็นศิริมงคล และโชคลาภได้อีกด้วย มีความหมายด้านความร่มเย็นที่เหมือนได้รับการคุ้มครองรักษาจากพระพุทธเจ้า ให้ปลอดภัยจากเรื่องไม่ดีต่างๆ รวมถึงพลังงานด้านร้ายที่จะเข้ามาในตัวบ้านได้อีกด้วย

อ่านเพิ่มได้ที่….

เว็บหวยออนไลน์ เว็บดี ที่มีหวยให้เลือกเล่นเยอะ พร้อมอัตราจ่ายสูง

เว็บหวยออนไลน์ เว็บดี ที่มีหวยให้เลือกเล่นเยอะ พร้อมอัตราจ่ายสูง

เว็บหวยออนไลน์ เว็บดี ที่มีหวยให้เลือกเล่นเยอะ พร้อมอัตราจ่ายสูง การเล่นหวย ยุคนี้ สามารถเลือกแทงเลข ได้บนเว็บไซต์อย่างสะดวก จึงเกิด เป็นเว็บไซต์ หวยออนไลน์ จำนวนมาก ที่ถูกผลิตออก มาตอบโจทย์ ความต้องการ ของผู้เป็นคอหวยรุ่นใหม่ และ รุ่นเก่าอย่างเต็มที่ เว็บหวยออนไลน์นั้นมีให้เลือกเล่นค่อนข้างจะหลากหลาย

ซึ่งในส่วนของหวยออนไลน์ที่มีความโดดเด่นมาก ๆ ของทางเว็บนั้นก็จะเป็นหวยต่างประเทศ ด้วยการออกรางวัลที่บ่อย พร้อมทั้งยังมีความหลากหลายของการเล่น ผู้เล่นนั้นสามารถเล่น หวย กันได้ทั้งวัน และ ทุกวันอย่างแน่นอน สมัยนี้เว็บ แทงหวย24 นั้น สามารถ เข้าเล่น ได้ค่อนข้าง ที่จะหลายช่องทาง ไม่ว่า ผู้เล่นนั้น จะสะดวก เข้าเล่น ด้วยอุปกรณ์ ประเภทใด

ก็สามารถเข้าเล่นได้ เช่นเดียวกัน แน่นอนว่า การเข้าเล่น หวยออนไลน์ นั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ต้องสามารถเข้าเล่นได้เช่นกัน ผู้เล่น สามารถ เข้าเล่นได้ ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แทปเล็ต ไอแพด โทรศัพท์มือถือทั้ง IOS และ แอนดรอยด์ พร้อมทั้งยังสามารถเล่นหวยออนไลน์ได้ตลอดเวลา ตลอด 24 ชม.กันเลยทีเดีย

มาทำความรู้จักกับ เว็บหวยออนไลน์ ที่ดีที่สุดในตอนนี้

หวยออนไลน์ คือ การซื้อหวยผ่าน เว็บไซต์ออนไลน์ ทั้งบนคอมพิวเตอร์ และ บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งคุณจะต้องมีบัญชีเพื่อใช้ล็อคอินกับเว็บไซต์เพื่อเข้าไปซื้อหวยออนไลน์ โดยคุณสามารถสมัครสมาชิก กับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเพื่อขอรับบัญชีผู้ใช้งานได้ สะดวกสบายจนทำให้คุณลืมการแทงหวยแบบเดิมๆ กับเจ้ามือไปได้เลย อีกทั้งรูปแบบการแทง หวยออนไลน์ ก็เข้าใจง่ายไม่ต่างจากการแทงหวยกับเจ้ามือทั่วไป ฉะนั้นไม่ว่าใครก็สามารถแทงหวยออนไลน์ได้ ขอเพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต และ คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือเท่านั้น การซื้อขายหวยผ่านอินเทอร์เน็ต โดยวิธีการซื้อนั้นสามารถทำได้ ด้วยการเติมเงินเข้าสู่ระบบ แต่คุณจะต้องมีบัญชีผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านในการเข้าใช้งานก่อน จึงจะสามารถซื้อหวยออนไลน์บนเว็บไซต์นั้น ๆ ได้ ส่วนการขายหวยออนไลน์ จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ เป็นเจ้าของเว็บไซต์เองหรือที่เรียกกันว่าเจ้ามือขายหวยออนไลน์ และ เป็นตัวแทนขายหวยออนไลน์นั่นเอง

ซึ่งในปัจจุบัน การเล่นหวยออนไลน์นั้น จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่นักเสี่ยงโชคเริ่มหันมาให้ ความสนใจกัน เป็นจำนวนมาก เหตุผลก็เนื่องด้วยเพราะว่า การแทงหวยออนไลน์นั้น มอบความสะดวกสบาย ให้กับตัวนักเสี่ยงโชคทุกคน มีความปลอดภัย ไร้ความเสี่ยง เล่นง่าย ได้เงินไว สามารถเล่นได้ทุกที่ ทุกเวลา ได้ตามต้องการ แถมยังสามารถแทงได้ทุกตัวเลขที่ต้องการอีกด้วย

เว็บหวยออนไลน์มีหวยอะไรให้เลือกเล่นบ้าง

โลกในยุคนี้ อินเตอร์เน็ต กลายเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับพวกเราทุก ๆ คนไปเรียบร้อยแล้ว สังเกตง่าย ๆ คือ ไม่ว่าจะทำอะไรเราก็สามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งหมด ไม่เว้น แม้กระทั่ง เรื่องของการแทงหวย ซึ่ง เมื่อก่อน หากใครอยากแทงหวย หลัก ๆ ก็มีแค่ซื้อล็อตเตอรี่ไม่ก็แทงหวยใต้ดิน แต่ทว่าในปัจจุบันเราสามารถเล่นหวยผ่นทางระบบออนไลน์ได้แล้ว คราวนี้ลองมาดูกันว่าคนที่กำลังสนใจอยากลองแทงหวยออนไลน์ จะมีหวยประเภทไหนให้ได้เล่นบ้าง รับรองว่าจะต้องทำคุณให้สนุกจนลืมการแทงหวยในแบบเก่า ๆ กันไปเลย

1.หวยรัฐบาล หรือ สลากกินแบ่งรัฐบาล 

หวยประเภทนี้จะขึ้นตรงกับรัฐบาลไทยโดยตรง วิธีการเล่นนั้นเพียงแค่ทายผลตัวเลขแบบต่างๆ ให้ตรงกับผลการออกรางวัล เป็นหวยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ของคนไทยทุกคน และ ปัจจุบันนี้ยังมี หวยออนไลน์ ให้เลือกเล่นกันได้ทุกที่ทุกเวลา จึงเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากของคนไทยที่เล่นหวยออนไลน์

2.หวยลาว หรือ หวยพัฒนา

อีกชื่อมักจะเรียกว่าหวยสัตว์ เพราะมีการใช้สัญลักษณ์เป็นสัตว์ชนิดต่าง ๆ แทนตัวเลขนั่นเอง และ ยึดผลการประกาศรางวัลตามรัฐบาลของสปป.ลาว ซึ่งนี่ก็เป็นหวยอีกประเภทที่ถ้าได้ลองเล่นแล้วจะต้องติดใจกันอย่างแน่นอน

3.หวยฮานอย หรือ หวยเวียดนาม

เป็นหวยอีกประเภทที่ได้รับความนิยมไม่น้อยในประเทศไทยเรา เพราะวิธีการเล่นที่ไม่ต่างจากหวยรัฐบาลไทยเลยเข้าใจง่าย แต่หวยฮานอยนั้นจะออกรางวัลทุกวันทำให้ถูกใจคอหวยเป็นอย่างมาก ลุ้นได้ทุกวัน รับเงินได้ทุกวัน โดยผลรางวัลจะขึ้นอยู่สำนักงานของประเทศเวียดนาม

4.หวยหุ้น

ยึดผลตามค่าดัชนีหุ้น  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะอ้างอิงจากตัวเลขราคาเปิด-ปิดตลาดหุ้นมาออกรางวัลให้เรานั้นเอง แล้วจะมีการแยกมาอีกมาอีกหลายประเทศ

5.หวยยี่กี

เป็นหวยอีกหนึ่งประเภท ที่พบได้บ่อย ตามเว็บพนันออนไลน์ และ เว็บหวยออนไลน์ โดยหวยยี่กี จะออกรางวัล ในแต่ละเว็บ ไม่เหมือนกัน  รวมไปถึงราคาที่จ่าย ให้กับลูกค้า เช่นกัน ขึ้นอยู่กับ กับแต่ละเว็บเลย เป็นหวยที่เข้าใจได้ ค่อนข้างยาก ไม่เหมาะสำหรับมือใหม่ อาจจะต้องใช้ความชำนาญ แต่หวยยี่กีเป็นหวยที่ลงทุนน้อย และ ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า อีกประเภทที่หลายคนนิยมเล่น

อ่านเพิ่มได้ที่….

หวยลาวหวยออนไลน์ ที่ยอดนิยม มากในประเทศไทยและเว็บหวยออนไลน์

หวยลาวหวยออนไลน์ ที่ยอดนิยม มากในประเทศไทยและเว็บหวยออนไลน์

หวยลาว หวยออนไลน์ที่ยอดนิยม หรือที่รู้จักกัน ในอีกชื่อหนึ่งว่า ลอตเตอรีแห่งชาติลาว ถือเป็น หวยออนไลน์ ที่ท่านสามารถทำการเดิมพัน ได้ใน แทงหวย24 และยังเป็นรูปแบบการพนันที่ได้รับความนิยมในประเทศลาว และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกมดังกล่าวดำเนินการโดยรัฐบาลลาวและเป็นรูปแบบการพนันที่ถูกกฎหมายเพียงรูปแบบเดียวในประเทศ

ลอตเตอรีลาวคล้ายกับเกมลอตเตอรีอื่น ๆ ที่ผู้เล่นเลือกชุดตัวเลขโดยหวังว่าจะจับคู่กับหมายเลขที่ออก เกมดังกล่าวใช้รูปแบบตัวเลขสี่หลัก และผู้เล่นสามารถเลือกตัวเลขสี่ตัวใดก็ได้ระหว่าง 0000 ถึง 9999

มีหลายวิธีในการเล่นลอตเตอรี่ลาว โดยมีตัวเลือกการเดิมพันและการชนะที่แตกต่างกัน ผู้เล่นสามารถเดิมพันหมายเลขเดียวหรือหลายหมายเลขรวมกัน และยังมีการเดิมพันข้างที่เกี่ยวข้องกับการทำนายตัวเลขสองตัว สาม หรือสี่ตัวสุดท้ายของหมายเลขที่ชนะ

อัตราต่อรอง ในการชนะลอตเตอรีลาว จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับตัวเลือกการเดิมพันที่เลือก โดย การเดิมพันหมายเลขเดียว จะให้อัตราต่อรอง ที่ดีที่สุดในการชนะ แต่มี โอกาสชนะน้อยกว่า ในทางกลับกัน การเดิมพันข้างเคียงเสนอโอกาสชนะที่สูงกว่า แต่มาพร้อมกับความเสี่ยงที่มากกว่า

ลอตเตอรีลาวออกรางวัลวันละ 2 ครั้ง โดยจะประกาศผลตามเวลาที่กำหนดในช่วงเช้าและเย็น หมายเลขที่ชนะจะถูกเลือกโดยใช้ตัวสร้างตัวเลขแบบสุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่าเกมมีความยุติธรรมและเป็นกลาง

รูปแบบของการเดิมพันหรือแทง หวยลาวหวยออนไลน์ ในประเทศไทย

ลอตเตอรีแห่งชาติลาวเป็นรูปแบบการพนันที่ได้รับความนิยมในประเทศลาว และมีหลายวิธีในการวางเดิมพันในเกม นี่คือรูปแบบการเดิมพันลอตเตอรีลาวที่พบบ่อยที่สุด:

 1. เดิมพันมาตรฐาน : นี่เป็นรูปแบบการเดิมพันลอตเตอรีลาวที่พบได้บ่อยที่สุด ผู้เล่นเลือกหมายเลขหกหลักและซื้อตั๋วด้วยหมายเลขนั้น หากหมายเลขตรงกับหมายเลขที่ชนะตามลำดับ ผู้เล่นจะได้รับรางวัลที่หนึ่ง นอกจากนี้ยังมีรางวัลสำหรับการจับคู่ตัวเลขห้า สี่ หรือสามหลักในลำดับที่ถูกต้อง
 2. การเดิมพันแบบผสม: การเดิมพันแบบผสมทำให้ผู้เล่นสามารถเดิมพันได้หลายหมายเลขในการเดิมพันครั้งเดียว ตัวอย่างเช่น ผู้เล่นสามารถเลือกตัวเลขสามตัวและซื้อการเดิมพันแบบรวมที่รวมการเรียงสับเปลี่ยนที่เป็นไปได้ทั้งหมดของตัวเลขเหล่านั้น สิ่งนี้จะเพิ่มโอกาสในการชนะ แต่ยังเพิ่มต้นทุนของการเดิมพันด้วย
 3. การเดิมพันคู่: การเดิมพันคู่เกี่ยวข้อง กับการเลือก ตัวเลขสองหลัก และ การเดิมพัน ชุดค่าผสม ที่เป็นไปได้ ทั้งหมด ของตัวเลขเหล่านั้น กับตัวเลขสี่หลัก ที่เหลือในหมายเลข ที่ชนะ ตัวอย่างเช่น หากผู้เล่นเลือกตัวเลข 2 และ 7 พวกเขาจะชนะหากหมายเลขที่ชนะคือ 247, 427, 274, 724, 472 หรือ 742
 4. การเดิมพันสามหลัก: การเดิมพันสามหลัก เกี่ยวข้องกับ การเลือกตัวเลข สามหลัก และ เดิมพัน การเรียงสับเปลี่ยน ที่เป็นไปได้ ทั้งหมด ของตัวเลขเหล่านั้น ในหมายเลขที่ชนะ ตัวอย่างเช่น หากผู้เล่นเลือกตัวเลข 2, 5 และ 9 พวกเขาจะชนะหากหมายเลขที่ชนะคือ 259, 295, 529, 592, 925 หรือ 952
 5. การเดิมพันสี่หลัก: การเดิมพันสี่หลักเกี่ยวข้องกับการเลือกตัวเลขสี่หลักและการเดิมพันการเรียงสับเปลี่ยนที่เป็นไปได้ทั้งหมดของตัวเลขเหล่านั้นในหมายเลขที่ชนะ ตัวอย่างเช่น หากผู้เล่นเลือกตัวเลข 1, 2, 3 และ 4 พวกเขาจะชนะหากหมายเลขที่ออกคือ 1234, 1243, 1324, 1342, 1423 หรือ 1432

จุดเด่นในการเดิมพัน หวยลาวหวยออนไลน์ ที่ยอดนิยมที่ท่านต้องรู้ก่อนเดิมพันบอกเลยว่าคุ้ม

สิ่งสำคัญ คือ ต้องสังเกตว่า โอกาสชนะ จะลดลง เมื่อจำนวนหลัก ในการเดิมพันเพิ่มขึ้น การเดิมพันแบบรวม การเดิมพันคู่ และ การเดิมพันสามหลัก ให้โอกาสในการชนะ ที่สูงกว่า แต่การจ่ายเงิน ที่น้อยกว่า การเดิมพันสี่หลัก เสนอการจ่ายเงิน ที่มีศักยภาพสูงสุด แต่ก็เป็นการเดิมพัน ที่ยากที่สุด เช่นกัน

การเดิมพันลอตเตอรีแห่งชาติลาวมีหลายรูปแบบ ได้แก่ การเดิมพันแบบมาตรฐาน การเดิมพันแบบผสม การเดิมพันคู่ การเดิมพันสามหลัก และการเดิมพันสี่หลัก การเดิมพันแต่ละรูปแบบมีอัตราต่อรองในการชนะและการจ่ายเงินที่แตกต่างกัน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้เล่นที่จะเดิมพันด้วยความรับผิดชอบและเดิมพันเฉพาะสิ่งที่พวกเขาสามารถจะเสียได้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าลอตเตอรีลาวจะเป็นงานอดิเรกยอดนิยมสำหรับหลาย ๆ คนในลาว แต่ก็ต้องเผชิญกับคำวิจารณ์และข้อโต้แย้ง บางคนมองว่าเป็นการพนันรูปแบบหนึ่งที่อาจนำไปสู่การเสพติดและความยากลำบากทางการเงินสำหรับผู้ที่ไม่สามารถจะเสียได้ เป็นผลให้รัฐบาลลาวพยายามควบคุมเกมและจำกัดผลกระทบต่อสังคม

ลอตเตอรี่ลาวเป็นรูปแบบการพนันที่ได้รับความนิยมในประเทศลาว โดยเสนอตัวเลือกการเดิมพันที่หลากหลายและเงินรางวัลที่อาจเกิดขึ้น แม้ว่าจะถูกวิจารณ์บ้าง แต่ก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศและยังคงเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนมากมายทั่วประเทศ

เช่นเดียวกับการพนันรูปแบบอื่นๆ ผู้เล่นควรเดิมพันอย่างมีความรับผิดชอบ หรือมีสติเสมอ เพื่อป้องกันการเสียเงิน หรือขาดทุนในการลงทุน เท่านั้นไม่พอ ต้องอย่าลืมที่จะเดิมพันในเว็บพนันออนไลน์ ที่น่าเชื่อถือด้วย!!!!!

อ่านเพิ่มได้ที่….

หวยลาว หวยยอดนิยม ของเว็บแทงหวยออนไลน์ ที่ห้ามพลาด

หวยลาวหวยยอดนิยม ของเว็บแทงหวยออนไลน์ ที่ห้ามพลาด

หวยลาวหวยยอดนิยม หรือที่เรียกกันว่า ลอตเตอร์รีลาว เป็นรูปแบบการพนันที่ได้รับความนิยมในประเทศลาว เป็นลอตเตอรี่ที่นิยมมากใน หวยใต้ดิน หรือ แทงหวยออนไลน์ของไทย โดยเป็นหวย ดำเนินการโดยรัฐบาลซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1989 และบริหารงานโดยกระทรวงการคลังของลาว ลอตเตอรี่ลาวมีขึ้นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ในวันพุธและวันเสาร์

ลอตเตอรีลาวเกี่ยวข้องกับการเลือกหมายเลขหกหลัก โดยมีหมายเลขตั้งแต่ 000000 ถึง 999999 ผู้เล่นสามารถเลือกเดิมพันหมายเลขเดียวหรือหลายหมายเลขรวมกัน โอกาสในการชนะลอตเตอรีลาวขึ้นอยู่กับตัวเลือกการเดิมพันที่เลือก โดยอัตราต่อรองสูงสุดในการชนะคือการเดิมพันหมายเลขเดียว

โอกาสชนะของลอตเตอรีลาวขึ้นอยู่กับตัวเลือกการเดิมพันที่เลือกและจำนวนผู้เล่นที่เดิมพันในหมายเลขเดียวกัน ยิ่งผู้เล่นเดิมพันหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งมากเท่าใด โอกาสในการชนะก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม โอกาสที่ลอตเตอรี่ลาวจะชนะนั้นมีมากมาย โดยการจ่ายมักจะสูงถึงหลายร้อยล้านกีบ (สกุลเงินทางการของลาว)

นอกจากหวยลาวหลักแล้ว ยังมีการเดิมพันข้างเคียงอีกมากมายที่ผู้เล่นสามารถทำได้ การเดิมพันข้างเคียงเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับการเดิมพันเลขท้าย 2, 3, 4 หรือ 5 หลักสุดท้ายของหมายเลขที่ชนะ โอกาสชนะสำหรับการเดิมพันข้างเหล่านี้ต่ำกว่าลอตเตอรี่ลาวตัวหลัก แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะชนะเงินจำนวนมาก

รูปแบบการเดิมพันของ หวยลาว หวยยอดนิยม ที่มือใหม่อาจจะยังไม่รู้


ลอตเตอรีแห่งชาติลาว เป็นรูปแบบการพนัน ที่ได้รับความนิยม ในประเทศลาว นำเสนอวิธีการ ชนะ และ การจ่ายเงิน ที่เป็นไปได้มากมาย มีการเดิมพัน ลอตเตอรีลาวหลายรูป แบบที่ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมได้ แต่ละรูปแบบ มีกฎ และ โอกาสในการชนะ ของตัวเอง

 1. การเดิมพันแบบมาตรฐาน: รูปแบบการเดิมพันลอตเตอรี่ลาวที่พบบ่อยที่สุดคือการเดิมพันแบบมาตรฐาน ซึ่งผู้เล่นเลือกตัวเลขหกหลักและหวังว่าหมายเลขของพวกเขาจะถูกจับเป็นหมายเลขที่ชนะ การจ่ายเงินสำหรับการเดิมพันมาตรฐานขึ้นอยู่กับจำนวนของตัวเลขที่ตรงกับหมายเลขที่ชนะ โดยจะมีการจ่ายเงินที่สูงกว่าสำหรับการจับคู่ตัวเลขที่ถูกต้อง
 2. การเดิมพันหลายรายการ: การเดิมพันหลายรายการเป็นรูปแบบการเดิมพันที่ผู้เล่นเลือกหลายหมายเลขสำหรับการจับฉลากครั้งเดียว ผู้เล่นสามารถเลือกหมายเลขที่แตกต่างกันได้ถึงสิบหมายเลขในตั๋วใบเดียว โดยแต่ละหมายเลขจะเป็นการเดิมพันแยกต่างหาก การจ่ายเงินสำหรับการเดิมพันหลายรายการขึ้นอยู่กับจำนวนหลักที่ตรงกับหมายเลขที่ชนะสำหรับการเดิมพันแต่ละครั้ง
 3. Lucky Number: Lucky Number เป็นรูปแบบการเดิมพันที่ผู้เล่นเลือกหมายเลขเฉพาะเพื่อเป็นหมายเลขนำโชคของตน ผู้เล่นสามารถเลือกหมายเลขใดก็ได้ตั้งแต่ 00 ถึง 99 และหากหมายเลขนั้นเป็นหมายเลขที่ออก พวกเขาก็จะชนะ โอกาสในการชนะการเดิมพันหมายเลขนำโชคนั้นต่ำกว่าการเดิมพันมาตรฐาน แต่การจ่ายรางวัลอาจสูงกว่ามาก
 4. เดิมพันพิเศษ: เดิมพันพิเศษคือรูปแบบการเดิมพันที่ผู้เล่นเลือกชุดตัวเลขที่จะเดิมพัน เช่น เลขคู่ทั้งหมดหรือเลขคี่ทั้งหมด การเดิมพันพิเศษยังรวมถึงการเดิมพันผลรวมของตัวเลขหกหลักในหมายเลขที่ชนะ โดยมีการจ่ายเงินที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับผลรวม
 5. เฮดแอนด์เทล: เฮดแอนด์เทลเป็นรูปแบบการเดิมพันที่ผู้เล่นเลือกตัวเลขสามหลักแรก (หัว) หรือสามหลักสุดท้าย (ก้อย) ของหมายเลขที่ชนะ โอกาสในการชนะการเดิมพันแบบหัวหรือก้อยนั้นสูงกว่าการเดิมพันมาตรฐาน แต่การจ่ายเงินจะต่ำกว่า

อัตราการจ่ายเงินของหวยลาว หวยยอดนิยม ในเว็บแทงหวยออนไลน์

แม้ว่าลอตเตอรีลาวจะเป็นรูปแบบการพนันที่ได้รับความนิยมในแทงหวยออนไลน์ และยังเป็นหวยที่เล่นง่ายแบบนี้  แต่ก็ต้องเผชิญกับความยากของการเดิมพันเช่นกัน เพราะบางคนมองว่าเป็นการแสวงหาผลประโยชน์รูปแบบหนึ่ง

เนื่องจากผู้เล่นหลายคนมาจากภูมิหลังที่มีรายได้น้อยและอาจเสี่ยงต่อความยากลำบากทางการเงิน อย่างไรก็ตาม คนอื่นแย้งว่าลอตเตอรีลาวเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของรัฐบาลและมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศ

โดยสรุปแล้ว หวยลาวเป็นรูปแบบการพนัน ที่ได้รับความนิยม ในประเทศลาว ซึ่งจัดการโดยรัฐบาล มันเกี่ยวข้องกับ การเลือกหมายเลข หกหลัก พร้อมตัวเลือกการเดิมพัน ที่หลากหลาย และ การชนะที่อาจเกิดขึ้น แม้ว่า จะมีการโต้เถียง กันอยู่บ้าง แต่ลอตเตอรีลาว ยังคงเป็นงานอดิเรก ยอดนิยม สำหรับหลาย ๆ คนในลาว และ ยังคงมีบทบาท สำคัญต่อ เศรษฐกิจของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ในการเดิมพันหวยลาวนี้ แนะนำให้ท่านทำการเดิมพัน ในเว็บแทงหวยที่น่าเชื่อถือ และมีอัตราการจ่ายที่ได้ มาตรฐาน ดังนี้

อัตราจ่ายของหวยลาว

สามตัวบน เว็บที่ดีต้องทำการจ่ายที่ แปดร้อยห้าสิบ

สามตัวโต๊ด เว็บที่ดีต้องทำการจ่ายที่ ร้อยยี่สิบ

สองตัวบน เว็บที่ดีต้องทำการจ่ายที่ เก้าสิบสอง

สองตัวล่าง เว็บที่ดีต้องทำการจ่ายที่ เก้าสิบสอง

วิ่งบน เว็บที่ดีต้องทำการจ่ายที่ สามจุดสอง

วิ่งล่าง เว็บที่ดีต้องทำการจ่ายที่ สี่จุดสอง

เท่านั้นไม่พอ นอกจากนี้ดูเรื่องอัตราการจ่ายแล้ว สิ่งสำคัญคือ ของการเดิมพัน ที่ท่านต้องจำไว้ให้ดี เพื่อไม่ได้เกิดผลเสียต่อท่านอย่าลืมว่า การพนันอาจทำให้เสพติดได้และอาจนำไปสู่ความยากลำบากทางการเงินหากไม่ทำอย่างมีความรับผิดชอบ ผู้เล่นควรเดิมพันเฉพาะสิ่งที่พวกเขาสามารถจะเสียได้และหลีกเลี่ยงการไล่ตามการสูญเสีย

รัฐบาลลาว ใช้รายได้ส่วนหนึ่ง จากลอตเตอรี่ เพื่อเป็นทุน สำหรับโครงการ ทางสังคม และ บริการสาธารณะ เช่น การศึกษา การดูแลสุขภาพ และ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้นการมีส่วนร่วมในลอตเตอรี่ลาวจึงสามารถมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศได้เช่นกัน

อ่านเพิ่มได้ที่….

หวยฮานอยออนไลน์ คืออะไร เล่นยังไง

หวยฮานอยออนไลน์ คืออะไร เล่นยังไง

หวยฮานอยออนไลน์ คืออะไร เล่นยังไงสำหรับมือใหม่ ซึ่งแต่ถ้าหากว่า จะพูดถึง ฮานอย หลายคนนั้น ก็คงนึกถึงประเทศเวียดนามสินะ พอให้พูดถึงเวียดนามบ้างก็จะนึกถึง พวกอาหารเวียดนาม สาวเวียดนาม ซึ่งแต่รู้หรือไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานั้นก็คือมีสิ่งหนึ่งบรรดา คอหวยออนไลน์ ที่พลาดไม่ได้ชนิดที่ว่านั้นก็คือ ถ้าไม่รู้จักสิ่งนี้อย่างบอกว่ารู้จักเวียดนามเลยจะดีกว่า และ นั่นก็คือ หวยฮานอยออนไลน์ ที่จะมาพูดถึงกันนั่นเองละ

และ ใครที่ชื่นชอบการเล่นหวย การ แทงหวยออนไลน์ ที่เป็นชีวิตจิตใจ และ ก็คงจะเข้าใจกันดีเลยว่าการหาหวยดี ๆ สักตัวมาเล่นนั้น มันช่างยากเย็นแสนเข็ญยิ่งกว่าหนัก การหาเลขเด็ดเสียอีก การจะเล่นหวยไทยนั้นก็ต้องรอกันไปเลยทุก 15 วัน ป่านนั้นไอ้ที่เพิ่งฝันมาเมื่อคืนนี้มันก็คงจะเคลื่อนที่กันไปหมด

ไม่ว่าจะเล่นหวยลาวที่ออกถี่ก็จริง แต่ก็จะแค่ทุกวันพุธ ส่วนวันอื่น ๆ นั้นก็จะให้หยุดไปเก็งหวยมันก็จะหลายเบอร์ไป ถึงดังนั้นแล้วหวยที่ออกกันทุกวันอย่างหวยฮานอยนั้น คงจะเป็นอะไรที่กำลังดีสำหรับคนที่จะชอบเล่นหวยรายวันได้

อะไรคือหวยฮานอยออนไลน์

หวยฮานอยออนไลน์ นั้นก็คือหวยฮานอย ที่สามารถยกระดับ ได้ด้วยการ ที่นำเทคโนโลยี เข้ามาช่วยให้ผู้เล่นนั้น สามารถแทงหวยได้ง่าย ซึ่งเพียงแค่ปลายนิ้วที่สัมผัสหน้าจอมือถือก็จะสามารถเสี่ยงดวงกันเลยได้ง่าย ๆ ทั้งด้วยหวยฮานอยออนไลน์กันไปแล้ว 

ซึ่งสมัยก่อนนั้น ถ้าไม่ใช่เซียนพนันตัวจริงการที่จะข้ามไปเล่นหวยฮานอยนั้น อาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวมาก ๆ แต่ถ้าหากสมัยนี้เรียกได้ว่าง่ายเสีย ยิ่งกว่าง่ายอีกเพราะทุกอย่างนั้นจัดการได้เพียงง่าย ๆ โดยเพียงแค่ใช้สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเท่านั้น ส่วนวิธีการเล่นนั้นก็ไม่ยุ่งยากหนัก เพียงแค่มีพื้นฐานการเล่นหวยใต้ดิน หรือ หวยหุ้นไทย ก็จะสามารถเล่นหวยฮานอยกันได้แล้ว เพราะในบ้านเรานั้นจะใช้เลขที่ออกจากหวยเวียดนามมาอ้างอิง และ แล้วแบ่งรางวัลเป็น 3 ตัวบน และ 3 ตัวโต๊ด 2 ตัวบน           หรือ 2 ตัวล่าง เลขวิ่งบน เลขวิ่งล่าง ได้อย่างที่คุ้นเคยกันดี

หวยฮานอยออกเวลาไหน และ วันอะไรบ้าง

และ อย่างที่บอกกันไว้เลยว่า หวยฮานอย นั้นเป็นหวยรายวัน หมายความว่าทุกวันนั้นก็คือวันหวยออกนั่นเอง และ ซึ่งเวลาออกรางวัลคือ 18.30 น. ตามเวลาในไทย

 วิธีเล่น หวยฮานอยออนไลน์ 

เนื่องจาก หวยฮานอยปกตินั้น จะออกทุกวัน และ เวลา 18.30 น. ซึ่งเว็บส่วนมากมักจะเปิดรับแทงหวยตลอดทุก 24 ชั่วโมงโดยที่ผู้เล่นนั้นสามารถเลือกแทงหวยแบบล่วงหน้าได้ หรือ อยากยกเลิกเลขใดก็สามารถทำได้เพียงแค่ยกเลิกก่อนหวยออกเท่านั้น และ ระบบจะปิดรับแทงงวดประจำวันก่อนเวลา 18.30 น. และ ส่วนการเล่นหวยฮานอย สามารถเลือกรูปแบบในการแทงได้เหมือนกัน กับหวยใต้ดิน และ หวยอื่น ๆ นั้นอง ซึ่งมีทั้ง 3 ตัวบน 3 ตัวโต๊ด และ 2 ตัวบน  หรือ แบบ 2 ตัวล่าง เลขวิ่งบน เลขวิ่งล่าง เช่นเดิม

วิธีตรวจ หวยฮานอยออนไลน์

โดยส่วนมากแล้วเว็บตรวจหวย และ เว็บแทงหวยออนไลน์นั้น จะประกาศผลรางวัลให้ทราบกันอยู่แล้ว ว่าโดยหลักการออกรางวัลของหวยฮานอยออนไลน์ในบ้านเราจะออกในรูปแบบ เอาเลขท้าย 3 ตัว และ เลขท้าย หรือ 2 ตัวของรางวัล  มาออกรางวัล 3 ตัวบน และ 2 ตัวบน ตามลำดับ และ นำเลขท้าย 2 ตัวของรางวัล มาออกรางวัล 2 ตัวล่าง

ตัวอย่าง คือ 82086 และ 91

 • 3 ตัวบน ถ้าซื้อเลข 086 คือถูกรางวัล เพราะสามตัวท้ายของรางวัล คือ 086
 • 3 ตัวโต๊ด ถ้าซื้อเลข 086, 068, 806, 860, 608, 680 คือถูกรางวัล เพราะสามตัวท้ายของเลข 4 หลักคือ 098 โดยที่สลับตำแหน่งได้แบบ อิสระ ซึ่งก็จะขอเพียงแค่มีเลข 0, 9 และ 8 เท่านั้นเอง
 • 2 ตัวบน ถ้าซื้อ 86 ถือว่าถูกรางวัล เพราะสองตัวท้ายของรางวัล คือ 86
 • 2 ตัวล่าง ถ้าซื้อ 91 คือถูกรางวัล เพราะสองตัวท้ายของรางวัล คือ 91
 • เลขวิ่งบน ถ้าซื้อเลขวิ่ง 0 หรือ 8 หรือ 6 ถือว่าถูกรางวัล เพราะเลขเหล่านี้อยู่ในเลขท้าย 3 ตัวรางวัล คือ 086 ถ้านอกจากนี้ถือว่าไม่ถูกรางวัล เช่น ซื้อเลขวิ่ง 5 จะไม่ถือว่าถูกรางวัลเพราะในสามตัวท้ายรางวัล ไม่มีเลข 5 อยู่
 • เลขวิ่งล่าง ถ้าซื้อเลขวิ่ง 9 หรือ 1 ถือว่าถูกรางวัล เพราะเลข 2 ตัวนี้อยู่ในสองตัวท้ายของรางวัล คือ 91 ถ้านอกจากนี้ไม่ถือว่าถูกรางวัล เช่น ซื้อ เลขวิ่ง 4 จะไม่ถือว่าถูกรางวัลเพราะในเลขสองตัวสองตัวท้ายของรางวัล ไม่มีเลข 4 อยู่

อ่านเพิ่มได้ที่….

สล็อต Megaways คืออะไร ทำไมคนถึงนิยมเล่นในปัจจุบัน

สล็อต Megaways คืออะไร ทำไมคนถึงนิยมเล่นในปัจจุบัน

สล็อต Megaways คืออะไร วันนี้เรามาทำ ความรู้จักกับ สล็อตเมกาเวย์ หนึ่งในการเล่น เกมสล็อต ที่เรียกได้ว่า มีความน่าสนใจมาก อีกทั้ง ยังมาพร้อมกับ ความพิเศษ ในเรื่องต่าง ๆ อีกด้วยเช่นกัน

โดยเกมสล็อตแบบ Megaways เป็นหนึ่งใน รูปแบบ ของตัวเกมสล็อต ที่ได้ นำเอา เทคโนโลยี ในการการสุ่ม ตัวเลข แบบสุ่ม ความแตกต่าง เข้ามาใช้ หรือ ที่เรียกว่า Random Reel Modifier ซึ่งถือได้ว่า เป็นหนึ่งใน เทคโนโลยีใหม่ ที่ได้ถูกพัฒนา ขึ้นมาโดย Big Time Gaming และ ได้รับความนิยม เป็นอย่างมาก ในวงการ เกมคาสิโนออนไลน์ ในตอนนี้

ส่วนวันนี้ จะมีรูปแบบการเล่น ที่น่าสนใจ ยังไงบ้าง หรือ มีเกมไหน ที่น่าสนใจ ในรูปแบบบการเล่นนี้ เรามาอ่านไป แทงหวยออนไลน์  พร้อมกัน ได้เลย ในหัวข้อ ถัดไป ทั้งสองหัวข้อ ของเรา บอกได้เลยว่า อ่านจบแล้ว คุณจะ เข้าใจ การเล่นสล็อตตัวนี้ ได้มากยิ่งขึ้น อย่างแน่นอน

สล็อต Megaways คืออะไร มีรูปแบบในการเล่นยังไงบ้าง

ในรูปแบบ ของเกมสล็อตแบบ Megaways จะมี การเปลี่ยนแปลง ขนาดของ ตัวเกม และ จำนวนวิธี ในการชนะ หรือที่เรียกว่า ways to win ในทุกครั้ง ที่มีการกดสปิน โดยจะ ใช้การสุ่มตัวเลข ในรูปแบบ ของการ สุ่มความแตกต่าง เข้ามาร่วม 

บนแต่ละคอลัมน์ หรือที่เรียกว่า reel เพื่อเป็นการ เปลี่ยนแปลง จำนวน ของสัญลักษณ์ หรือที่เรียกว่า symbol ที่จะปรากฏขึ้น มาบน แต่ละคอลัมน์ ซึ่งจะส่งผล ให้มี จำนวน วิธีในการชนะ ที่มี ความแตกต่างกัน ไปในทุกรอบ ที่เล่น

โดยปกติแล้ว เกมสล็อตแบบ Megaways จะมีตั้งแต่ 2 ถึง 7 สัญลักษณ์ปรากฏขึ้นบนแต่ละคอลัมน์ และจำนวนวิธีการชนะก็จะแตกต่างกันไปตามจำนวนของสัญลักษณ์ที่ปรากฏขึ้น 

ทำให้ เหล่าผู้เดิมพัน มีโอกาส ในการชนะ เงินรางวัล ได้มากยิ่งขึ้น กว่าเดิม และ เกมสล็อตแบบ Megaways ยังมีคุณสมบัติ เสริมอีกด้วยกัน เช่น Cascading Reels และ Multipliers เพื่อเป็นการ ช่วยเพิ่มในเรื่องของ ความสนุกสนาน ให้กับ เหล่านักเดิมพัน อีกด้วย

การเล่นเกมสล็อตแบบ Megaways 

นั้นแทบจะ ไม่ต่าง จากการเล่น เกมสล็อต ในรูปแบบ ปกติมากนัก โดยในขั้นตอนแรกผู้เล่นจะต้องเลือกเดิมพันเพื่อเริ่มเล่นเกม และกดปุ่มสปินเพื่อให้วงล้อหมุนเพื่อสุ่มสัญลักษณ์และจับคู่สัญลักษณ์ที่เหมือนกันเพื่อชนะรางวัล

อย่างไรก็ตาม เกมสล็อตแบบ Megaways มีความแตกต่างกับเกมสล็อตปกติ โดยในแต่ละรอบการเล่น จำนวนของสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนแต่ละคอลัมน์จะมีการสุ่มตัวเลขแบบสุ่มความแตกต่าง 

เพื่อเป็นการ เปลี่ยนแปลง ของจำนวน ตัวสัญลักษณ์ ที่ปรากฏขึ้น บนแต่ละ คอลัมน์ ทำให้มี จำนวนวิธี ในการชนะ ที่แตกต่างกัน ออกไปตลอดเวลา

เกมสล็อตแบบ Megaways ยังมีคุณสมบัติเสริมเช่น Cascading Reels ที่จะทำให้ สัญลักษณ์ ที่ชนะ เงินรางวัลนั้น หายไป และ จะถูกแทนที่ ด้วยสัตัวญลักษณ์อื่น ๆ ทำให้ มีโอกาส ในการ ชนะเงินรางวัล ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น และ Multipliers ที่จะ ช่วยเพิ่มโอกาส ในการ ชนะเงินรางวัล แบบสูงขึ้น เมื่อคุณนั้น เข้าสู่รอบ โบนัส ภายในเกม สล็อตแบบ Megaways

คุณสมบัติเกมสล็อตแบบ Megaways 

มีคุณสมบัติ ที่พิเศษ อยู่ด้วยกัน หลายอย่าง ที่จะทำให้ การเล่น เป็นที่นิยม และ น่าตื่นเต้น มากขึ้น กว่าที่เคย อยู๋ด้วยกัน ดังนี้

จำนวนวิธีการชนะเงินรางวัล : จำนวน ตัวสัญลักษณ์ ที่ปรากฏ อยู่บน แต่ละคอลัมน์นั้น จะมีการ สุ่มตัวเลข แบบสุ่มจาก ความแตกต่าง เพื่อเปลี่ยนแปลง จำนวน ของสัญลักษณ์ ที่จะ ปรากฏขึ้น บนแต่ละคอลัมน์ ทำให้มีจำนวน วิธีในการชนะ ที่แตกต่างกัน ออกไปตลอดเวลา

Cascading Reels : เป็นคุณสมบัติ ที่ทำให้ ตัวสัญลักษณ์ ที่ชนะ เงินรางวัล หายไป และ ถูกแทนที่ ด้วยสัญลักษณ์ตัวอื่น ๆ ทำให้ เหล่านักเดิมพัน มีโอกาส ในการชนะ เงินรางวัล ได้มากเพิ่มขึ้น

Multipliers : คุณสมบัติ ที่จะเข้ามาช่วย เพิ่มโอกาส ในการชนะเงินรางวัล แบบสูงขึ้น มากกว่าเดิม เมื่อผู้เล่น ทำการ เข้าสู่รอบ โบนัส ในเกมสล็อตแบบ Megaways

Free Spins : สัญลักษณ์ Scatter ในเกมสล็อตแบบ Megaways จะเป็นตัวช่วย ในการเปิดทาง เข้าสู่ รอบของ ฟรีสปิน โดยจำนวน ตัวสัญลักษณ์ Scatter ที่ปรากฏ ขึ้นบน หน้ากระดาน เล่นเกม จะกำหนด จำนวน ของรอบฟรีสปิน ที่ผู้เล่นนั้น ได้รับ

Bonus Buy: คุณสมบัติ Bonus Buy ทำให้ผู้เล่นสามารถซื้อเข้าร่วมรอบโบนัสในเกมสล็อตแบบ Megaways ได้โดยตรง โดยไม่ต้องรอจนกว่าจะได้สัญลักษณ์ Scatter

สล็อต Megaways คืออะไรเกมที่มีรูปแบบการเล่น มีอยู่ด้วยกันหลายเกม

เกมสล็อตแบบ Megaways มีหลายแบบ โดยผู้ผลิตแต่ละคนมีลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม Megaways ที่พัฒนาโดย Big Time Gaming ถือว่าเป็นแบบแรกและเป็นแบบที่มีชื่อเสียงสูงสุด 

แต่มีค่ายผู้ผลิตเกมอื่นๆ ที่ได้นำ Megaways มาใช้ในเกมสล็อตของตนเองด้วย ดังนั้นจึงมีเกมสล็อต Megaways หลายแบบ โดยตัวอย่างเกมสล็อต Megaways ที่ได้รับ ความนิยมมาก ที่สุดนั้น มีอยู่ด้วยกัน ตามนี้คือ

1.Bonanza Megaways โดย Big Time Gaming

2.Extra Chilli Megaways โดย Big Time Gaming

3.The Dog House Megaways โดย Pragmatic Play

4.Great Rhino Megaways โดย Pragmatic Play

5.Gonzo’s Quest Megaways โดย Red Tiger Gaming

6.Rick and Morty Megaways โดย Blueprint Gaming

7.Legacy of Ra Megaways โดย Blueprint Gaming

8.Divine Fortune Megaways โดย NetEnt

แต่ละ ตัวเกมสล็อต ในรูปแบบ Megaways จะมีจำนวน วิธี ในการชนะ เงินรางวัล รวมถึง เรื่องของ คุณสมบัติพิเศษ ที่มีความ แตกต่าง กันออกไป ดังนั้น ผู้เดิมพัน สามารถ ทำการ เลือกเล่น ตัวเกมสล็อตแบบ Megaways ได้ตาม ความชื่นชอบ ของตนเอง ได้เลย

อ่านเพิ่มได้ที่….

8 คาถาเงินล้าน ปลดหนี้

8 คาถาเงินล้าน ปลดหนี้

8 คาถาเงินล้าน คาถาเงินล้าน หรือ คาถาบูชาเงินล้าน หรือจะนำไปเป็นโชคในการ แทงหวยออนไลน์ เป็นคาถาที่ช่วยเรียกขวัญและกำลังใจให้บังเกิดมีแก่ผู้ที่มีความขยัน มุมานะ ในการทำมาหากิน ไม่ว่าจะทำอาชีพใดก็ตาม ช่วยเรียกเงิน เรียกทอง เรียกลูกค้าให้เข้าร้าน มีความมั่งมีศรีสุขในชีวิต คาถาบูชาเงินล้านนั้น มีอยู่หลายคาถาจากพระอาจารย์หลายสำนัก เราจึงได้รวบรวมคาถาที่สวดแล้วได้ผลจริงมาให้ท่านผู้ศรัทธาให้ได้สวดเพื่อเรีกเงินเรียกทองกันค่ะ

รวม 8 คาถาเงินล้าน

1.คาถาเรียกทรัพย์ (หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา)

เริ่มต้น

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

“พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (1 จบ)
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม”

ใช้สวดภาวนาเรียกทรัพย์ เรียกเงินเรียกทอง จะสวด 3 จบ 5 จบ 7 จบ 9 จบก็ได้ แถมว่าเวลาตื่นนอน ก่อนนอน หรือใส่บาตร รวมถึงเวลาค้าขาย ก็สามารถสวดได้เช่นกัน

2. คาถามหาลาภ (บูชาพระสีวลี)

พระสีวลี เป็นพระเถระผู้ที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็นเอกทัคคะผู้เป็นเลิศในด้าน “ผู้มีลาภมาก” จึงมีความเชื่อกันว่า หากได้สวดมนต์บูชาพระสีวลีแล้ว จะทำให้เจริญรุ่งเรือง ทำมาค้าขึ้น เงินทองไหลมา หากติดต่อธุรกิจค้าขายก็จะประสบความสำเร็จ มีผลกำไรดี

ตั้งนะโม 3 จบ

สีวะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เมฯ

3. คาถาขอลาภจากพระสีวลี (หลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์)

อีกบทสวดขอลาภ เงินทองจากพระสีวลี ซึ่งแต่งโดยหลวงพ่อเกษม เขมโก เชื่อว่า หากสวดครบ 5 จบ พร้อมกับการบริจาคทานมากๆ จะทำให้มีเงินทองเพิ่มพูน

ตั้งนะโม 3 จบ

สีวะลี มหาเถรัง วันทามิหัง ( 3 จบ )

มหาสีวลี เถโร มหาลาโภ โหติ มหาสีวะลี เถโร ลาภัง เม เท ถะ

4.คาถาลาภมหารวย

คนไทยเชื่อว่า หากอยากร่ำรวย มั่งคั่ง มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา ควรบูชาพระอุปคุต โดยนิยมสวดในวันขึ้น 15 ค่ำ โดยนำพระอุปคุตมาตั้งบูชา พร้อมน้ำมนต์ หรือหากไม่มีพระอุปคุต ให้ระลึกถึงท่านแล้วสวดมนต์ จากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานขอโชคลาภความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา หากใครค้าขาย สามารถสวดมนต์แล้วนำน้ำมนต์มาพรมในร้าน จะทำให้กิจการค้าขายรุ่งเรือง

ตั้งนะโม 3 จบ

มหาอุปคุตโต จะ มหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นะโม โจรา
เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม ฯ
เอหิจิตติจิตตัง พันธะนัง อุปะคุโต จะ มหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุญณะตา
จะเทวะตานัมปิ มะนุสสานันปิ เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อิมังกายะ พันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิ

5.คาถาเงินล้าน ปลดหนี้

ท่องนะโม 3 จบ

“สัมปจิตฉามิ นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม
สัมปติจฉามิ เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ”

สวดบูชา 9 จบ และอธิษฐานขอให้มีเงินมีทองไหลมาเทมา พร้อมกับแผ่เมตตา อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเรื่องการเงินด้วย

6. คาถาเรียกเงินเข้าบ้าน (คาถาเรียกเงินสั้นๆ)

เริ่มต้น ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

“โอม มหาลาโภ โชคะวันตัง เอหิ จงมา ธะนะปาตัง
มากะมายังอักขะโต ปาระติโย วันทิตตะวา นะมามิหัง”

แนะนำให้สวดภาวนาทุกวัน เพื่อให้เรียกเงินเรียกทองเข้าบ้าน จะได้ร่ำรวยๆ

7. คาถาร่ำรวย

เริ่มต้น ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

“ธะนัง โภคัง ทุสะมะนิ
นะนัง โภคัง ทุสะมะนิ
อุมิอะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธัง
อะสุนะอะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ”

สวดคาถานี้เพื่อเสริมโชคลาภ โดยสวดภาวนากับน้ำสะอาด จากนั้นนำมาประพรมให้ทั่วบ้าน และร้านค้า ทำเป็นประจำจะช่วยให้ค้าขายดีและร่ำรวยเร็วยิ่งขึ้น

8. คาถาวันนี้รวย (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา)

เริ่มต้น ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

“สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ
เกรัตสะ พระพุทธชิตา
สัพพโส คุณะวิภา
สัมปัจโต นะรุตตะโม
มหาลาภัง สัพพะสิทธิ
ภะวันตุ เม”

สวดภาวนาเพื่อขอโชคขอลาภ และทำมาหากินให้ร่ำรวยๆ

สรุป 8 คาถาเงินล้าน

เราอยากแนะนำให้ทุกท่าน สวดคาถาเงินล้าน ในช่วงเช้าของทุกวัน และตั้งจิตอธิษฐานให้ดี เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาโชคลาภเข้ามาหาโดยไว นอกจากคาถาจะเรียกเงินเรียกทองได้แล้ว ยังช่วยเรียกสติและช่วยเสริมสร้างปัญญาให้แก่ผู้สวดอีกด้วย ทำให้สามารถคิดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ มองเห็นโอกาสที่หลาย ๆ คนอาจจะมองข้ามไปได้ สุดท้ายนี้เราขอให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดี เงินไหลมาเทมา ด้วยเทอญ สาธุ99

อ่านเพิ่มได้ที่….

เทคนิคซื้อหวยฉบับคอหวย ซื้อแบบไหนให้ได้เงิน

เทคนิคซื้อหวยฉบับคอหวย ซื้อแบบไหนให้ได้เงิน

เทคนิคซื้อหวยฉบับคอหวย ปัจจุบันช่องทางการ เล่นหวย นั้นมีหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้สะดกวต่อผู้ซื้อ หรือแม้แต่ หวยออนไลน์ ในตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นที่นิยมมากๆ เพราะซื้อง่าย เข้าถึงง่าย หรือจะเป็น ล็อตเตอร์รี่ เองคนก็นิยมกันมาตลอดกาล แทงหวยออนไลน์

อย่างที่หลายๆ คนรู้ดีว่า หวยนั้น เป็นเพียงการเสี่ยงดวงอย่างนึงของคนไทย เพียงเท่านั้น โดยผู้เสี่ยงดวงจะต้องซื้อเลข เป็นชุดใชได้แค่ชุดต่องวดนั้นๆ เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ ในงวดถัดไป

หรืองวดก่อนหน้าได้ และ ทุก ๆ กลางเดือน กับสิ้นเดือนจะมีการ สุ่มหมุนตัวเลข ออกมาทั้งหมด 4 รางวัล จะมีตั้งแต่ เลขท้าย 2 ตัว/ เลขท้าย 3 ตัว/ เลขหน้า 3 ตัว/ รางวัลที่ 1 โดยแต่ละงวดนั้นจะมีเลขที่ออกต่างกันไป ซึ่งผู้ที่ทำการหมุนตัวเลขพวกนี้คือ กองสลากกินแบ่งรัฐบาล นั่นเอง

เทคนิคซื้อหวยฉบับคอหวย ซื้อแบบไหนให้ได้เงิน ซื้อแบบไหนให้เข้าทาง

1.ตั้งงบในการซื้อหวยแต่ละงวด ขึ้นมาก่อน

อย่างแรกเลยเรา จำเป็นจะต้องตั้งงบ ในการลงทุนขึ้นมาก่อน ว่าเราไหวที่เท่าไหร่ ที่ซื้อแล้วจะไม่เดือดร้อนคนตัวเอง และไม่เดือดร้อนถึงขั้นต้องยืมตังคนอื่นมา การซื้อหวยนั้นมีความเสี่ยงอยู่ที่ 50-50 เพราะฉะนั้น อย่าเพิ่งมั่นใจมากว่าเลขที่คุณได้มา จะถูกแน่นอน ร้อยเปอร์เซ็น เพราะการเล่นหวยนั้น ทำคนเสียตัวมาก็มีมาก ทำคนโชคดีก็มี เพราะงั้น อย่าทุ่มมากจนหมดตัว

2.การเลือกซื้อหวยแบบทวีคูณ

สิ่งที่คอหวยออกปากเลยว่า อย่าหาทำก็คือ การซื้อหวยทวีคูณ เพราะมันจะทำให้คุณนั้น ขาดทุนนั่นเอง หรือเรียกง่ายว่า เป็นการซื้อหวยเพื่อความขาดทุน เพราะการซื้อแบบนี้ เป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆ อย่างที่มีมาให้เห็นกันตลอดๆ ว่าเจ๊วกันไม่เป็นท่า ไปตั้งเท่าไหร่

3.ลงทุนซื้อหวยน้อยชุ จะเป็นอย่างไร

การลงทุนซื้อหวยน้อยชุดนั้น ถือได้ว่าเสี่ยงมากๆ ส่วนมากแล้วนั้นคอหวยจะแนะนำ คุณเสมอว่า ให้คุณกระจ่ายความเสี่ยงโดยการ ซื้อให้มากกว่า1 เพราะนอกจกามันจะกระจ่ายความเสี่ยงที่จะขาดทุนแล้ว มันยังจะช่วยเพิ่ม อัตราการถูกหวยของคุณให้มากขึ้น กว่าเดิมอีกด้วย

4.ซื้อหวยตามเซียนหวยล่ะ เป็นยังไง

การซื้อหวยตามหลักของพวกเซียนหวยนั้น ส่วนมากจะบอกให้คุณ เลือกซื้อเลขอะไรก็ได้ โดยจะต้องซื้อทั้งหมด 16 ชุด/ 25 ชุด/ 50 ชุด โดยที่ไม่มีการกำหนดตัวเลขบังคับ เพียงแต่ จะบังคับในเรื่องของจำนวนชุดในการซื้อ ไว้เพียงเท่านั้น ซึ่งถือว่าง่ายในการเลือกซื้อ ด้วยวิธีนี้

5.ถ้าจะลงทุนต้องทำอย่างไร

ก่อนอื่นเลย หลังจากที่คุณตั้งงบเบื้องต้นไว้ได้แล้ว คุณจะต้องรู้ด้วยว่า การซื้อหวย จะไม่ได้จบแค่ที่คุณตั้งงบไว้ แต่จะมีในส่วนของการลงทุน ในจำนวนที่เพิ่มขึ้น เพื่อกระจายความเสี่ยง อยู่ด้วย ตัวอย่างเช่น

ถ้าคุณจะซื้อหวยจำนวน 40 ชุด เงินทุนที่ 3000 บาท คุณจะต้องมีต้นทุน อย่างน้อยๆ อยู่ที่ 9000 บาท ซึ่งก็คือเพิ่มขึ้นมา 3 เท่านั้นเอง แน่นอนว่าถ้าคุณเป็นมือใหม่ เราจะไม่แนะนำให้คุณ ลงทุนมากขนาดนี้ แต่คุณ สามารถลงทุนได้ตามคุณต้องการ ลงทุนได้ตามที่คุณไหว คุณอาจจะเริ่มด้วยการลงน้อยๆ และค่อยเพิ่มจำนวนมากขึ้น เมื่อคุณมั่นใจ ว่าคุณเซียนมากพอ และยอมรับกับผลลัพธ์ได้

6.สิ่งสำคัญที่คอหวยไม่ว่าจะเล่นมานานแล้วว หรือเป้นมือใหม่ต้องทำความเข้าใจ

การเสี่ดวง หรือการซื้อหวยนั้น ไม่เคยทำให้ใครรวยภายในข้ามคืน ถึงมีก็เป็นเปอร์เซ็นที่น้อยมากๆ และกว่าจะถึงตอนนั้นคุณต้องเสียไปเท่าไหร่ ถ้าคุณคิดจะซื้อหวยเป็นอาชีพแล้วล่ะก็ เราขอให้คุณคิดใหม่ ถ้าคุณจะแค่เสี่ยงทายขำๆ เป็นครั้งคราว จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกว่า เพราะการเสี่ยงดวงซื้อหวยนั้น

เทคนิคซื้อหวยฉบับคอหวย ซื้อแบบไหนให้ได้เงิน ซื้อแบบไหนให้เข้าทาง

การซื้อแต่ละครั้งแน่นอนว่า ใช้เงินในการลงทุนค่อนข้างเยอะ ถึงคุณจะมั่นใจว่า เลขที่คุณได้มานั้นเด็ดแค่ไหน แต่ถ้ามันไม่ถูกก็คือมันถูก ละคุณก็จะเสียเงินส่วนนี้ ทิ้งไปแบบฟรีๆ พร้อมความผิดหวัง ไม่ว่าคุณจะเลือกเสี่ยงหวยแบบไหน หรือเท่าไหร่ แต่อย่าลืมคิดถึงคนรอบข้าง และอย่าลืมเผื่อตังไว้ใช้ เผื่อเรื่องฉุกเฉินด้วยเช่นกัน 

อ่านเพิ่มได้ที่….